Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskolánk ökoiskolai tevékenysége

„A természetbe belefér az egész élet” /Fekete István/

Iskolánk 1998 óta viseli természetismeretéről és természetszeretetéről méltán ismert írónk, Fekete István nevét.
Annak ellenére,hogy  egy ipari lakótelep intézménye, nagyon gazdag madárvilággal rendelkezik. A Duna-part közelsége és a közeli horgásztanya is kellemes helyszínt szolgáltat élményszerű, játékos, természet közeli szabadidős programok lebonyolításához.
Iskolánk nevelési programjának fő céljai közt szerepel, a természeti környezetre való tudatos  odafigyelés, az élőlények szeretete, gondozása,  a környezettudatos és felelős gondolkodás, szemléletmód és magatartás kialakítása, felnőttkori környezettudatos életforma alapjainak megteremtése.
Pedagógiai programunk híven tükrözi a környezet és egészségnevelés fontosságát, ezek beépítését mindennapi tevékenységünkbe, a személyes tapasztalatszerzést, mely kulcsfontosságú a gyerekek számára. 
A minőségi munka érdekében az évente készített munkaterv összeállításánál figyelembe vesszük a szűkebb-iskolánk- és tágabb –községünk- éves fejlesztési lehetőségeit, felülvizsgálva az előző tanév során begyűjtött pozitív és esetenként negatív tapasztalásainkat és korrigáljuk azokat lehetőségeinkhez mérten. A tervezés aktív részese a Diákönkormányzat, ötleteik, tapasztalataik igazán hasznos információt nyújtanak az éves feladatok összeállítása során.
Először 2009-ben pályáztunk az ökoiskola címre, melyet megszerezvén ciklusonként sikeresen újrapályáztunk , idén pedig célunk az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA cím megszerzése.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek környezetkímélő magatartását, már az első osztálytól kezdve fejlesszük, formáljuk, hogy természetessé váljon számukra a környezetük tisztántartásának, védelmének igénye, 
Célunk, hogy diákjaink felismerjék a természeti értékeket, fogékonyak legyenek a környezeti problémákra, és tegyenek is azok kiküszöböléséért.
A fenntarthatóság alapja és kulcsa a környezettudatos gondolkodásmód kialakítása, rögzítése, hiszen a legfontosabb, hogy a berögzült, környezetre káros, rossz szokásokon változtassunk az élőhelyek, az élőlények sokféleségének megtartása védelmében!

A környezeti nevelés színterei az iskolában: 

■  Tanórákon (Ismeretek megalapozása, szemléletformálás, amely során lehetőség van a helyes értékrend, természethez fűződő viszony kialakítására)
■ Tanórán kívüli foglalkozások (pl. témanapok, témahét, jeles napok, rendezvények, gyűjtések, versenyek, Fekete István-hét, kirándulások, osztálykirándulás, ökotábor, erdei tábor, tanfolyamok)
Iskolánk ökológiai nevelési tevékenységének aktív részét képezik a tanulók mellett a teljes tantestület, valamint a technikai dolgozók is, akik munkájuk során több, környezeti nevelési programhoz tartozó feladatot is végeznek. (Pl. a folyosók „zöldítése”, a növényzet ápolása, a szelektív hulladékgyűjtés, a gazdaságos energiafogyasztás…)

Az „ÖKO-kommandó” töretlenül folytatja a település elhanyagolt részeinek takarítását. A vasútállomás tisztántartása örökösen nagy kihívást jelent számukra.
A civilszervezetek által rendezett akciókban változatlanul részt vállalunk.(Pl. szemétgyűjtés lakóhelyünkön és a Duna- parton, parkok ápolása, játszóterek tisztán tartása)
A folyosókon elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők teljesen beépültek a gyerekek mindennapjaiba, természetessé vált számukra a megtermelt szemét szelektív gyűjtése.
Használtelem, működésképtelen, háztartási kisgépek, kupakok és évenkénti kétszer történő papírgyűjtés is iskolánk fontos programjai közé tartozik.
A madárvédelem is jelentős hangsúlyt kap iskolánk életében, változatlanul felhívjuk a figyelmet a téli madáretetés fontosságára és hasznosságára.
Az osztálytermek, folyosók, udvar tisztántartása, a meglévő növényzet gondozása, ápolása, bővítése, faültetés és cserje ültetés, mind-mind közös feladatunk, melyeket a gyerekek bevonásával együtt végzünk. Minden osztály saját kijelölt területtel rendelkezik, melynek tisztántartásáért felelős.
A település könyvtára is szerves részét képezi iskolánknak, rendelkezik a környezeti nevelés céljait szolgáló könyvekkel, folyóiratokkal (pl.: Természetbúvár), internetes elérhetőséggel és a fenntarthatóság érdekében folyamatosan fejlesztjük a már meglévő ismeretanyagot.

Iskolánkban újrahasznosított papírt vásárolunk, az elrontott fénymásolatok sem kerülnek kidobásra, hanem másik oldalát a napköziben rajzolásra használják a gyerekek. A takarékosság jegyében a dolgozatfüzeteket lehetőség szerint tovább használjuk a következő évben. A rendezvényeken alkalmazott dekorációt, illetve a faliújság dekorációját többször felhasználjuk kisebb átalakításokkal.

Hagyományosan minden évben megemlékezünk a környezetvédelmet érintő jeles napokról, mint Állatok Világnapja, Víz világnapja, Föld Világnapja, Világtakarékossági Nap, Madarak-fák napja, Egészségvédelem Napja. Ezeken a jeles napokon vetélkedők, rajzpályázatok, alkotó foglalkozások, akadályversenyek sora várja a gyerekeket. 

Nagyobb ünnepek során (Pl. karácsony, farsang, húsvét) délutáni alkotó foglalkozásokat tartunk, ahol természetes, újrahasznosítható anyagok felhasználásával igencsak ötletes alkotások születnek a gyerekek és a szülők bevonásával.

Iskolánk névadójáról, Fekete István születési évfordulójának időpontjáról, minden évben megemlékezünk a Fekete István Hét keretén belül, szellemi és sportos környezeti és egészségmegőrző feladatok sora színesíti az egész héten át tartó programsorozatot.

Intézményünk, jó kapcsolatot ápol a védőnővel és az iskolarendőrrel is, akik szakszerű segítséget nyújtanak számunkra.

Különös gondot fordítunk a tudatos energiatakarékosságra, figyelünk a csapok, világítás felesleges használatára.

Iskolánk a takarékosság elvének figyelembetartásával az internetes levelezést részesíti előnybe.
 
Amennyiben lehetőségünk adódik versenyeken, pályázatokon, továbbképzéseken való részvételre, mind a nevelők mind a tanulók, örömmel és nagy lelkesedéssel vesznek részt, kihasználva a továbbfejlődés lehetőségét.

Minden nyáron szervezünk táborokat, többek közt napközis tábort, horgásztábort és a 2014/2015 tanév végén a  Támop-3.1.4.C-14-2015-0176 számú „Természetbe belefér az egész élet” című projekt keretében 12.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megnyerése lehetővé tette, hogy ÖKOTÁBORT szervezzünk a gyerekeknek a Szelidi- tónál, 2015. július 3-7. között. Ugyancsak  ebből a pályázati pénzből valósul meg az idei egyhetes ERDEI ISKOLA, a 3.,4. és 5. évfolyam tanulói számára Szendehely-Katalinpusztán .

Alapítványunk a Gyermekekért Alapítvány évente nagy összeggel támogatja tanulóink munkáját.

Községünk önkormányzata megállapodást kötött a Duna-parti településekkel összefogva a Dunap-part megtisztítására, megóvására, ehhez is segítséget nyújt intézményünk minden tagja.

Iskolánk minden törekvése tükrözi a környezettudatos szemléletmód kialakítását a fenntarthatóság jegyében, hiszen ez a feltétele az egészséges, tiszta gondolkodású,  környezetkímélő jövő nemzedék felnevelésének.

„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még!” (Orbán Tamás)

TOVÁBB TERVEINK, VÁLLALÁSAINK, CÉLJAINK

 • Komposztálás bevezetése, a keletkezett avar felhasználásával.
 • Honlapunk naprakésszé tétele, ökoinformációk megosztása.
 • Határon túli testvériskolai kapcsolat kialakítása az „ökopartnerség” jegyében.
 • Ökosarok létrahozása az aulában.
 • A gyerekek által megszavazott állat örökbefogadása a győri állatkertben, az Állatok világnapja keretén belül.
 • Az intézmény, az udvar további „zöldítése”. Allergizáló növények megszüntetése az iskolaudvaron.
 • Madárbarát Iskola cím megszerzése, feltételeinek biztosítása.
 • Új pályázatokon való sikeres részvétel.
 • Új környezettudatos projektek készítése, lebonyolítása a fenntarthatóság szellemében.
 • Természettudományos szemlélet és gondolkodás fejlesztése több iskolai, illetve helyi verseny szervezésével, olyan vetélkedők szervezése, ahol a tudás mellett, a kreativitás, tájékozottság, a kísérletek kipróbálása és értelmezése is fontos szerepet kap.
 • Önképzés céljából aktuális ökohírek, információk megosztása a faliújságon.
 • Digitális tábla használatának elsajátítása továbbképzés formájában.
 • Digitális segédanyagok beszerzése, fejlesztése, szerkesztése.
 • Bemutató órák szervezése.

 


 
                                 
 
 
 

 
 

 

ProfilképStatisztika

Online: 2
Összes: 85500
Hónap: 1297
Nap: 36