Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskolahívogató gondolatok

 1. Iskolánk 1950 óta működik, több mint 65 éve. Azóta számtalan felújítást, tartalmi megújulást éltek meg ezek a falak.
 2. 1998 óta viseli iskolánk Fekete István nevét, nem véletlenül, hiszen a volt ipari lakótelep sokkal közelebb van a természethez, mint egy városi kőrengeteg. Köszönheti ezt a csendjének, a Duna közelségének. Ezért választottuk a természetet kifejezetten tisztelő, szerető és nagyon jól ismerő író nevét névadónknak.
 3. 120 tanuló folytatja tanulmányait, 18 fő pedagógus, ebből 5 kolléga óraadó, a szakos ellátottságunk 100%-os, osztályaink átlaglétszáma 15 fő.
 4. 2005 óta vagyunk ökoiskola, idén elnyertük az örökös ökoiskola címet: környezetvédelemmel, természetvédelemmel egy átlagos iskolánál többet foglalkozunk (táborok: ökotáborok; erdei iskola szervezése, rendszeres faültetés, egészséghét, PET palackgyűjtés, kupak gyűjtés, használt étolaj gyűjtés, madarászkodás, odúk telepítése a lakótelepen, folyamatos nyomon követés, jelentések készítése a Magyar Madártani Egyesületnek, madárbarát iskolacím elnyerése.
 5. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartója iskolánknak
 6. Kapcsolat az Önkormányzattal: működtet, tornaterem- és könyvtárhasználat biztosítása. Támogatja a más településről bejáró tanulókat azzal, hogy az útiköltséget téríti.  Az iskolánkba járó tanulóink mindegyike ingyen füzetcsomaghoz jut a tanév elején.
 7. A tankönyvek ingyenesek, de könyvtári tulajdon, tehát a tanévvégén vissza kell szolgáltatni az iskolai könyvtárba. Természetesen meg is vásárolható, de azt egyénileg lehetséges a Kello honlapján keresztül.
 8. A TIOP 1.1.1..12/1-2012-001-es pályázaton 16 számítógépez, 4 lap-topot, 4 projektort és interaktív táblát és 6 tablettet nyertünk.
 9. A TIOP1.1.1.A-15/1-2015-001-es pályázaton 14 számítógépet nyertünk.
 10. A TÁMOP 3.1.4. pályázaton nyert 12millió forintot táborokra, erdei iskolára, eszközökre (elsősegélynyújtás, közlekedési ismeretek, kerékpárok, gokart, sporteszközök, odúk, audiovizuális eszközök), egyéb programokra, kirándulásokra, előadók meghívására költöttük.
 11. 13 tanteremben, logopédia - és fejlesztő szobában folyik a tanulmányi munka.
 12. Főállású fejlesztőpedagógus, komáromi szakszolgálat logopédusa segíti tanulóinkat.
 13. Az anyanyelvi oktatás hagyományos szótagoló módszerrel folyik, jelenleg még nem tértünk át az olcsóbb kísérleti tankönyvek használatára, mert módszertani fejlődést igényelnek.
 14. A szegedi tudományegyetem oktatáselméleti kutatócsoportjának programjában veszünk részt: tantárgyi mérések, környezetvédelemmel kapcsolatos mérések, stb.
 15. Heti 25 óra az 1. évfolyamon a kötelező óraszám. Az 5 testnevelésórából 2 órában társastáncot tanulnak a gyerekek.
 16. A T-Dance Művészeti iskola oktatói a 6. tanévet kezdik szeptembertől náluk, mint telephelyükön.
 17. A gyógytestnevelést is a komáromi szakszolgálat szakembere tartja.
 18. Tanórán kívüli foglalkozások: elsősegély-nyújtás, angol szakkör 2. osztály 2. félévétől, sportkörök (szertorna, aerobik, röplabda asztali tenisz, labdarúgás), furulya-kör,
 19. Versenyekre való felkészítés, tankerületi, megyei, versenyek, Kele napja, a Fekete István Általános Iskolák Országos Találkozója
 20. Felzárkóztató foglalkozások
 21. Tanulást, felkészülést segítő foglalkozások 2-16 óráig,
 22. Ügyelet: 5,30-tól - 16,30-ig
 23. Színházlátogatások, operalátogatás
 24. Sí tábor, úszásoktatás 2. osztályban alapítványi támogatással, majd felmenő rendszerben 3.,4.,5. és 6. évfolyamon már a tanterv előírása alapján.
 25. Iskolatej, iskolagyümölcs.
 26. Külső kapcsolatok: védőnő, iskolarendőr,
 27. Egészségügyi ellátás: iskolaorvos és fogszakorvos, ASC.
 28. Alapítványok: iskolai Gyermekekért, és Harmonikus Életért Alapítvány
 29. A gyermek nevelése olyan, mint a kert gondozása. Ha kellő talajon növekszik a növényzet, szeretettel, gondosan neveljük, ha a rossz irányba nyúló ágakat, sarjakat lenyesegetjük, akkor szép lesz a kertünk, örülhetünk a termésnek. Ha viszont elhanyagoljuk, akkor elburjánzik benne a gaz, ami elnyomja az értékes növényeket, nem lesz öröme benne a gazdának.
 30. A nevelés elsődleges és legfontosabb közege a család. Az iskola kiegészítőként van jelen. Az együttműködésben fontosnak tartjuk a kölcsönös tiszteletet, egymás megbecsülését, a türelem elvét.
 31. A szorongásmentes légkör kialakítása érdekében mit teszünk mi?
 • látogatások az óvodában
 • látogatások az iskolában
 • szülői értekezlet május végén az iskolában
 • óvodában kialakult jó szokások átvétele
 • képességek feltérképezése, a fejlődés nyomon követése
 • a jelentős fejlődésbeli különbségek az azonos korú gyerekek körében nem ritka, melyek megszüntetésében sokat segít a fejlesztő pedagógus, a felzárkóztatások, a differenciálás, csoportos foglalkozások, mozgás, játékok

 

2016. március 22-én nyílt napot tartunk 8.00 órától -16 óráig, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket.

 

 

 

 
 

 

ProfilképStatisztika

Online: 2
Összes: 83257
Hónap: 1195
Nap: 40